از سال 1360 با شما🍷هستیم!

برای بستن ESC را فشار دهید

ما توانستیم 💪 چون به کارمان ایمان داشتیم

ظروف بلور رنگی

در حال حاضر این بلورها از میزان فروش قابل توجهی برخوردار هستند. علت این امر، آن خلاقیتی است که در ترکیب رنگ های ملایم با تراش های ظریف این سرویس ها به کار رفته است. برای پذیرایی از مهمان های ویژه استفاده از این محصولات بلورسازی ایراندوست می تواند گزینه جذابی باشد.