مهم ترین ماده ای که کریستال را از شیشه متمایز می کند، سرب است. سرب یکی از مواد تشکیل دهنده کریستال به حساب می آید.

شرکت بلورسازی ایران دوست
شرکت بلورسازی ایران دوست

چند راه تشخیص بلور از کریستال: 

  • کریستال نسبت به بلور کمی سنگینتر است اما باید به حجم ظروف، ضخامت و توپر بودن آن دقت کنید.
  • روی ظروف کریستالی ضربه بزنید،ظروف کریستال به دلیل داشتن سرب، صدایی پیوسته و زنگوله مانند دارد.
  • شفافیت ظروف بلور باکیفیت در ظاهر با کریستال در یک سطح و کیفیت است اما اگر ظروف شیشه ای حتی باکیفیت را با دقت و چشمانی تیزبین مشاهده کنید موج و ناهمواری را داخل آن خواهید دید.
  • اما در مورد موج و حباب روی ظروف کریستال توجیهی وجود ندارد. در بعضی از کریستال های تراش خورده ممکن است به دلیل شکست نور، عیب های احتمالی آن به چشم نیاید. در این مواقع شما باید با دقت کریستال را بررسی و با دیدن هر لکه، حباب یا موجی به اصل بودن کریستال شک کنید.
  • کریستال و شیشه از یکدیگر بسیار متفاوت هستند اما در بازار نمونه هایی را می بینید که هم از کریستال آن وجود دارد هم شیشه. در این حالت یکی از بهترین راه های تشخیص کریستال از بلور قرار دادن آنها کنار هم است. کریستال حتی در کیفیت پایین آن(با سرب کمتر) شفاف، براق و درخشنده است اما شیشه در بهترین کیفیت در مقابل کریستال کدر و بی کیفیت است.
  • اجناس کریستال چه نازک و چه ضخیم چیزی از کیفیت و شفافیت آن کم نمی شود اما محصولات شیشه هرچقدر هم با کیفیت باشند، در حالت ضخیم و توپر رنگ آنها شیشه ای و شفاف نیست. اگر با دقت آن را زیر نظر بگیرید رنگی متمایل به سبز کمرنگ یا آبی را در شیشه خواهید یافت.